Novosti

paroxetine vidal

paroxetine avis

over the counter asthma inhalers walmart

over the counter asthma inhalers canada read here
VELIKI (SVETI) TJEDAN

CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE


Danasse Crkva spominje ulaska Krista Gospodina u Jeruzalem kad je htio izvršitisvoje vazmeno otajstvo. Taj spomen vrši se procesijom u čemu vjernici sudjelujuklicanjem, noseći grančice palme, masline ili drugih zelenih grana. Ovimsudjelovanjem Krista priznajemo svojim Spasiteljem i Kraljem.  Današnje bogoslužje nije neki povijesnispomen koji ima  folklorni značaj, većnjime danas ulazimo u godišnju proslavu VAZMENOGA OTAJSTVA. Slijedimo Kristakoji pobjedonosno ulazi u Jeruzalem.

Ikličimo iz dubine svoga srca:

HOSANADAVIDOVU SINU: BLAGOSLOVLJEN, KOJI DOLAZI U IME GOSPODNJE. IZRAELOV KRALJU:HOSANA U VISINI!

NedjeljomCvjetnicom počinje VELIKI (SVETI) TJEDAN. To je tjedan Isusove muke, smrti iuskrsnuća.

Uliturgijskoj godini C slušamo i razmišljamo Isusovu muku kako nam je zapisao sv. Luka

Liturgijskaboja nedjelje Cvjetnice je CRVENA koja označava (krv i ljubav)

 

 

Vrhunacaliturgijske godine je VAZMENO TRODNEVLJE. To su sveti dani:

?   SVETI ILI VELIKI ČETVRTAK

?   SVETI ILI VELIKI PETAK

?   SVETA ILI VELIKA SUBOTA

 

SVETIILI VELIKI ČETVRTAK

 

MISAPOSVETE ULJA (slavlje u katedralama). Očituje zajedništvo prezbitera(svećenika) s biskupom. U ovoj se Misi blagoslove ulja koja se upotrebljavajukod slavljenja sakramenata. Svećenici obnavljaju svoja svećeničkaobećanja.  Slavlje vazmenog otajstvapočinje s Misom VEČERE GOSPODNJE.

NaVeliki četvrtak Isus sa apostolima slavio posljednju(oproštajnu večeru)

Opraoim noge i pozvao na služenje, pomaganje i međusobnuljubav

Ustanoviosakrament  Euharistijei svetoga reda u kojoj je htio trajno ostati s nama.

 

 

SVETIILI VELIKI PETAK –SLUŽBA MUKE GOSPODNJE

 

Jedinidan u godini kad se crkvi  ne slavi Misa.Zato što je Isus na križu prinio sam sebe i prolio svoj krv za nas.

?   Na Veliki petak je strogi post i nemrs

?   Zvonana crkvama ne zvone

?   Orguljene sviraju

 

OBREDIVELIKOGA PETKA:

 

I. SLUŽBA RIJEČI

  1. Čitanje iz knjige proroka Izaije

             Otpjevni  psalma 22

       2. Čitanje poslanica Hebrejima

MukaGospodina našega Isusa Krista po Ivanu

Sveopćamolitva vjernika

2. KLANJANJE (ljubljenje)SVETOM KRIŽU

3. SVETA  PRIČESTI

 

 

VELIKA ( SVETA) SUBOTA – VAZMENO BDJENJE U SVETOJNOĆI

 

Na Veliku subotu Crkvaostaje uz grob Gospodnji razmatrajući njegovu muku i smrt.

Poslije svečanoga bdjenjaili noćnog iščekivanja uskrsnuća vrijeme je vazmenoj radosti koja u svom obiljutraje pedeset dana.

U ovojnoći s radošću slavimo slavno Gospodinovo uskrsnuće.

Bdijenjeove noći ovako je raspoređeno:

 

1. SLUŽBA SVJETLA -  Blagoslov ognja -  Zajednica se okuplja oko uskrsne svijeće kojaje simbol Krista, svjetlo svijeta

 

2. SLUŽBA RIJEČI – zajednica razmatra divandjela što ih je Gospodin u svome narodu od početak činio.

 

3. KRSNA SLUŽBA – zajednica krštenih obnavljaove noći svoja krsna obećanja.

 

4. EUHARISTIJSKASLUŽBA –zajednica Božji narod prinosi spomen-čin Gospodina  u činu zahvaljivanja i hrani se slavnimtijelom uskrslog Krista. 

 

USKRSNU KAKO JE REKAO! ALELUJA!

 

 

 

 

Uskrsnuli Gospodine Isuse Kriste, daruj mojim dragim borovičanimai svima posjetiteljima naše mrežne stranice udio u Tvome Uskrsnuću. Uzmi nas zaruku i izvedi iz groba naših  strahova ipotištenosti, iz groba  tame i  očaja. Uvedi nas u radost i slobodu Tvogauskrsnuća.

 

SVIMBOROVIČANIMA I POSJETITELJIMA NAŠE STRANICEs. Klara Pavlović