Novosti

elavil

elavil labradoodle.nu

abortion pics

birth control sunilrav.com

claritin pregnancy breastfeeding

claritin and pregnancy
Donacije za oltar crkve u Borovici

Zahvaljujemo se svim donatorima koji su sudjelovali u prikupljanju sredstva za oltar (prezbiterij) crkve u Borovici.
1.Željko Nikolić Pisar150 € 39.Fa. Nilu (Niko Ilić)200 €
2.Marko Džoja100 € 40.Verka i Andria Dodig100 €
3.Mara Vukančić50 € 41.Kaja Martinović100 €
4.Šimo Šimić Bože200 kn 42.Serafina i Tihomir Djaković300 €
5.August Džoja Jure900 kn 43.Janja Djaković200 €
6.Tomo i Slavica Djaković100 € 44.Ana i Ilija Marić 200 €
7.Mara Šimić Pave50 € 400 KM 45.Ivica Katičić50 €
8.Ambroz Martinović Fabijanov100 € 46.Zdenka i Zvonko Nikolić100 €
9.Pero Borovičkić Kum350 kn 47.Mara i Jozo Marić 120 €
10.Ilija Madžar100 € 48.Tanja i Dubravko Nikolić100 €
11.Marijan Nikolić Mickov100 € 49.Rafael i Nada Nikolić100 €
12.Nevenko Nikolić Bože500 kn 50.Josip Nikolić Mije50 €
13.Rafael Bešlić Karla40 €, 50 USD 51.Monika i Dominik Nikolić50 €
14.Anto Djeković Ilije100 € 52.Ružica i Mijo Nikolić200 €
15.Tomislav Marić Badžo50 € 53.Mladenka i Benedikt Bešlić 100 €
16.Ivo Nikolić Mije300 kn 54.Draženka i Mario Čvorić100 €
17.Nikola Nikolić Mije50 USD 55.Snježana Bešlić50 €
18.Vlatko Ivkić Mate200 kn 56.Blaženka i Anto Nikolić 100 €
19.Tomislav Matošević Joze100 €57.Jedna Osoba50 €
20.Željko Nikolić Malinića100 € 58.Suzana i Nevenko Šimić 200 €
21.Zdenko Šimić Matijana100 € 59.Prihod od dva sastanka Borovičana u Beču400 €
22.Jozo Nikolić Marijana150 € 60.Anđelko Nikolić Malinić 100 €
23.Marijana Peić Krema200 kn 61.Marcel Djaković 1000 CHFR
24.Nikola Marić Ive100 € 62.Matijan Djaković300 CHFR
25.Vlado i Anđelka Benički200 kn 63.Mario Djaković400 CHFR
26.Josip i Terezija Jurišić300 kn 64.Mirela Djaković200 CHFR
27.Srđan Marić Nikole30 € 65.Ana Čajić Stjepičina1000 €
28.Zoran i Klaudija Marić 100 € 66.Nada Čajić 100 CHFR
29.Mato Džoja Jure100 € 67.Nevenka Čajić100 CHFR
30.Matijan Šimić Pave250 kn 68.Ljupko Dreno200 CHFR
31.Ilija Marković Marijana100 € 69.Vlado Nikolić (Mićkov)100 €
32.Markica Šimić Nikin100 € 70.Ivanka i Mijo Nikolić100 €
33.Ferenc i Ružica Djaković400 € 71.Lovro Marić (Ilije)400 kn
34.Zorislav i Zorica Nikolić150 € 72.Manda Nikolić (Kazmirova)100 kn
35.Zorica Nikolić Matoičina100 € 73.Filomena i Vinko Šimunović50 €
36.Vl. Pero Nikolić100 €74.Pero Djaković300 franaka
37.Marijan Šain50 €75.Nikola Šimić (šator 2009)490 €
38.Manda i Vilim Dominović100 € 76.Marko Matošević (Malića) 700,00 kn
    77.Manda Nikolić (Malića)50 $euro;