Ostala događanja

ACB 2020. – DRUGA FAZA

Međunarodna likovna kolonija u Borovici (ACB), ove godine šesta po redu, održava se parcijalno zbog epidemioloških mjera u kojima je, kako je kazao njezin voditelj Stjepan Šimić Pepi, jedna od najvećih kolateralnih žrtava bila upravo kultura, pa tako i umjetnost.

Javna rasprava

u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora „Eastern Mining“ d.o.o. Sarajevo, za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu „Rupice“, općina Vareš