Novosti

sertraline and alcohol interaction

sertraline with alcohol blog.pleasetech.com

tadalafil generico teva

tadalafil 5 mg website
Krštenje Teodor Matić

Danas, na sedamnaestu nedjelju kroz godinu, 30. srpnja 2017. u našoj Borovici pod župskom Misom, krstio se Teodor Matić (sin Ivanke Matić – unuk Ljube i Ante Pepeta s Osredka).
Svetu Misu predvodio je  naš domaći sin vlč. Mijo Matošević a Teodora je krstio župnik don Ivan Butum. Da Borovica živi svjedoči i današnji događaj koji je ispunio našu župsku crkvu.Ovim slavljem sakramenta krštenja svatko je od nas koji smo se okupili sa svih strana obnovio i svoja krsna obećanja,  mislima se vratili u vremena kada su u našoj Borovici ovakva slavlja bila češća.

Nahranjeni Božjom riječju koju nam  Crkva na današnju nedjelju dariva i koju nam je naš vlč. Mijo razlomio, molimo zajedno sa  mladim Izraelskim kraljem Salomonom:

„ Podaj svome sluzi pronicavo srce da može razlikovati dobro od zla..“

Aktualizirajući ovu Salomonovu molitvu molim za naše drage borovičane ma gdje bili:
„ Bože, podaj nama borovičanima, mudro srce da znamo razlikovati dobro od zla, i da tako živimo da drugi prepoznaju da smo Božja djeca.


    s. Klara Pavlović