Intervjui

Skauti u Borovici

Ljeto gospodnje 2011. ostat će upamćeno kod svakog borovičanina ma gdje bio .Kao ljeto koje našu
Borovicu približi svakom čovjeku ,aposebno onima koji Borovicu imaju kao mjesto svog rođenja.