O ŽUPI

Župa Preobraženja Gospodinova, Borovica

Župa Borovica utemeljena je 1922. godine odvajanjem pojedinih naselja od župe Kraljeva Sutjeska i od tada ima svoje matice. Župna crkva sagrađena je 1924., posvećena 1925., a obnovljena 1959. godine.
Tijekom rata 1992-1995., u drugoj polovini 1993. godine, muslimanski ekstremisti minirali su i zapalili župnu crkvu, vjeronaučnu dvoranu i župnu crkvu, vjeronaučnu dvoranu i župnu kuću zajedno s arhivom i knjižnicom, potom su oštetili groblje i kapelu Borovičke njive, a sve Hrvate katolike s područja župe protjerali su u izbjeglištvo.
Gradnja nove župne crkve započela je 2001. godine, a u župi danas djeluju udruge „živa Krunica“ i „Naš dom Borovica“.
Župom upravlja dijecezanski (biskupijski) svećenik, a u župi Preobraženja Gospodinova u Borovici pripadaju sljedeća naselja: Borovičke njive, Donja i Gornja Borovica te Položac.

Broj katolika u župi Borovica između 1923. i 2001. godine

U Šematizmu za 1932., a prema podacima iz 1931. godine, u župi Borivica spominju se sljedeća mjesta: Donja Borovica (282 katolika i 8 pravoslavaca), Bojići (64 katolika), Borovičke njive (11 katolika), Brestić (4 katolika), Gornja Borovica (299 katolika) i Gradina (7 katolika).
Prema Šematizmu za 1961. godinu, a s obzirom na podatke iz 1959., u župi Borovica navode se sljedeća naselja: Borovica Donja (419 katolika), Borovica Gornja (437), Bojići (94), Duboštica Gornja (34) Osredak (32) i Položec (52 katolika).
Prema podacima od 31. prosinca 2001. godine župa Borovica imala je samo 57 katoličkih obitelji. Broj katoličkih obitelji i katolika po naseljima: Borovičke njive – 1 katolička obitelj s 2 katolika, Donja Borovica – 35 katoličkih obitelji sa 65 katolika, Gornja Borovica – 18 katoličkih obitelji s 33 katolika i Položac – 3 katoličke obitelji sa 7 katolika.
Ovakvo katastrofalno stanje broja katolika u župi Borovica posljedica je ratnih događanja od 1992. godine.

(Preuzeto iz: „Vrhbosanska Nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća“, Nadbiskupski Ordinarijat Vrhbosanski, Vikarijat za prognanike i izbjeglice, Sarajevo-Zagreb, 2004.)

Borovica, u središnjoj Bosni, prvi susjed Bobovcu, prava planinska ljepotica.
Smjestila se povrh Bobovca, na padinama Zorkovice, Javorja i Lipničkog brda, 20-ak kilometara između Vareša i Kraljeve Sutjeske.
Prostire se poput nebeskog saga na nadmorskoj visini od oko 1300 m.
Ko čisti neba dar, ko kap nebeske rose, čista i bijela i stada i odijela, poput snijega što prekriva je najvećim dijelom godine.