Novosti

Zavičajna zajednica Borovičana

IZLET U SLOVAČKU

U nastavku donosimo program izleta u Slovačku planiranog 30.04.2015. - 03.05.2015.